×

درصورت وقوع قتل در ماه ذیقعده دیه تغلیظ میشود

درصورت وقوع قتل در ماه ذیقعده دیه تغلیظ میشود

درصورت-وقوع-قتل-در-ماه-ذیقعده-دیه-تغلیظ-میشود
کلاسه پرونده : 3/362837
شماره دادنامه : 518
تاریخ رسیدگی : 20/2/71
فرجامخواه : وکیل اولیای دم
فرجامخوانده : متهم
فرجامخواسته : دادنامه شماره 12852/9/70 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند.00 57 ساله متهم به قتل عمدی پدرش مرحوم ... به این شرح که شهود عینی گفته اند: (متهم به پدرش گفته بود خانه ای که در دست مستاجراست به پسر من بده 0 بعد خانه را به او داد و بعد از پدرش که چشمهایش ضعیف بوده امضایی گرفته 0 روز دیگر پدر جریان را گفت که ما (خواهران متهم ) گفتیم چکار کنیم ، ما هیچی نگفتیم 0 روز دیگر که رفتیم بابا را برده محضرخانه به اسمش کرد. بعد که ما رفتیم ، بابا گفت هی می آید و می خواهد کلید مغازه را بگیرد و می گوید مغازه را به اسم من کن 0 بعد یک روز که رفتیم دیدیم بابا گریه می کند، گفت مرا ول نمی کند. بعد یک روز که رفته بودیم و آنجا بودیم دیدیم متهم آمد وپدرمان را کتک زد و همینجوری با کفش آمد داخل اتاق و به سینه و پهلو و کمر پدرم با لگد زد و توی گوشش زد که پدرمان سرش خودر به دیوار و بیهوش شد و خون از گوشش راه افتاد وبعد از هشت روزفوت کرد.) در صفحات 67و133 از مقتول نقل قول شده که متهم او را زده است. متهم در تمام مراحل تحقیق بزه ا نتسابی را انکار کرده " است." طبق گواهی پزشکی علت مرگ ضربه مغزی و شکستگی جمجمه دراثربرخورد جسم سخت اعلام شده و براساس شکایت شکاه دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 41555/12/69 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک شعبه 13 ... طی دادنامه شماره 12852/9/70 با توجه به محتویات پرونده و اجرای مراسم قسامه و احراز بزه انتسابی در حد قتل شبه عمد متهم را به پرداخت یک فقره دیه کامله محکوم نموده " است " که مورد اعتراض وکیل اولیای دم قرار گرفته مبنی بر اینکه (دفاعیه اینجانب و سایر قرائن و امارات در نظر گرفته نشده " و با توجه به " اظهارات متناقض محکوم علیه وقتی پیرمردی 80ساله دراثر ضرب و جرح عمدی با لگد به سینه و پهلو و کمر و گوش و ضربه وارده به گیجگاه که منجر به خوردن سر به دیوار و خونریزی مغزی گردیده " فوت می کند" قتل عمدی است و علت دیگری باعث قتل عمد نگردیده )و لذا تقاضای تجدیدنظر کرده و اخیرا" لایحه اعتراضیه از سوی محکوم علیه نیز واصل گردیده و دادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده و پرونده جهت تجدیدنظربه شعبه 27 دیوان عالی کشورارسال گردیده " است " 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر عدم قابلیت نقض دادنامه شماره 6669/12/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده و اینکه فوت مرحوم ... بعد از 8 روز از ایراد ضرب یا ضربات متهم که ادعا شده واقع گردیده برفرض که سیلی زدن متهم به پدرش (متوفی ) مسلم باشد قصد زدن سر او رابه دیوار نداشته و از طرفی به علت کهولت سن (80 سالگی ) و داشتن بیماری قلبی انطباق بندهای ماده 2 قانون حدود و قصاص سابق (ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70) اگر مقطوع العدم نباشد حداقل مورد شبه است و تا موضوع محرز نگردد حکم قصاص را نمی توان صادر کرد، ولی در حد قتل شبه عمد با وجود امارات ظنیه و اجرای مراسم قسامه ایرادی ملحوظ نمی گردد، علی هذا درخواست تجدیدنظر از سوی وکیل اولیای دم و نیز محکوم علیه با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 67 تطبیق نمی کند. لذا با رد درخواستهای مزبور دادنامه فوق الاشاره ابرام می گردد و پرونده به مرجع مربوط عودت داده می شود.
لازم به تذکر است که قتل موصوف در24/3/69 واقع گردیده که مصادف است با20 ذیقعده الحرام 1410 که باید ثلث دیه نیز به عنوان تغلیظ اضافه شود و به تجویز ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو وشعب دیوان عالی کشور دادنامه اصلاح شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 518

تاریخ تصویب : 1371/02/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.