×

درصورت وقوع قتل در ماه محرم الحرام دیه تغلیظ میشود

درصورت وقوع قتل در ماه محرم الحرام دیه تغلیظ میشود

درصورت-وقوع-قتل-در-ماه-محرم-الحرام-دیه-تغلیظ-میشود

وکیل


کلاسه پرونده : 23/4663/27
شماره دادنامه : 52
تاریخ رسیدگی : 24/1/74
فرجامخواه : محکوم علیه و وکیلش
فرجامخوانده : ولی دم مقتول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 73140 صادره از شعبه 7دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند.00 16 ساله اهل ... ساکن ... متهم است به قتل عمدی مرحوم (ب )15 ساله بدین توضیح که در تاریخ 1/4/72 متهم و مقتول به همراه چندنفر دیگراز دوستانشان در بلوار ... مشغول بازی بوده اند که در " این " اثنا اختلافی به وجود می آید و متهم چند ضربه مشت به متقول وارد می کند که حال تشنج به مقتول دست می دهد. وی را به بیمارستان منتقل " می کنند" ولی دربین راه فوت می کند. پزشکی قانونی ضمن اعلام اینکه هیچ گونه آثار ضرب و جرح حتی بعد از کالبد شکافی ملاحظه نشده ، علت مرگ را بیماری مادرزادی قلب و ایست قلبی ناشی از آن تشخیص داده " است." ولی از سوی آموزش و پرورش (آموزشگاه ... ) اعلام گردیده آن مرحوم مبتلا به بیماری قلبی و غش و یا بیهوشی نبوده ، لذا کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل " شده " و علت فوت را بررسی " کرده است " ولی به لحاظ عدم آثار ضرب و جرح حتی بعد از کالبد شکافی نتوانسته اند علت آن را تعیین نمایند.
بر اساس شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ... با انجام تحقیقات به موجب کیفرخواست شماره 262219/11/72 تقاضای مجازات متهم را نموده است و دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی با حضور طرفین دعوی و وکیل متهم سرانجام به شرح دادنامه شماره 73140 با تمسک به اصل برائت نسبت به عمدی بودن قتل متهم را تبرئه نموده است ، ولی استناد قتل موصوف را به وی من باب التسبیب محرز تشخیص " داده " و او را به پرداخت یک دیه کامل به اضافه یک ثلث آن به لحاظ وقوع قتل در ماه محرم الحرام در حق تنها ولی متقول (مادرش ) ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم علیه و وکیلش قرار گرفته و کتبا" درخواست تجدیدنظر شده است. لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 73140 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 انطباق ندارد، لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده می گردد. النهایه متذکر می گردد در حقوق الناس جای تمسک به اصل برائت نیست.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 52

تاریخ تصویب : 1374/01/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.