×

رای به پرداخت دیه توسط متهمان که شبانه مقتول راباخود بیرون برده اند

رای به پرداخت دیه توسط متهمان که شبانه مقتول راباخود بیرون برده اند

رای-به-پرداخت-دیه-توسط-متهمان-که-شبانه-مقتول-راباخود-بیرون-برده-اند
کلاسه پرونده : 4/26/3220
شماره دادنامه : 5592
تاریخ رسیدگی : 29/10/69
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقایان (الف ) و (ب ) (مرحوم ) متهمند به قتل مرحوم (ج ) بدین شرح که طبق اظهارات همسر مقتول و اعتراف متهمین مقتول در حالی که سوار بر اتومبیل متهم ردیف اول بوده به در منزل آمده و مقداری نان که گرفته بوده به منزل می دهد وهمراه متهمان با همان اتومبیل برمی گردند و ساعت 5/10 شب به پاسگاه تلفن می شود که جسدی کنار جاده افتاده است که بعد ملعوم می شود جسد مرحوم (ج ) است.
طبق گواهی پزشکی در جسد خونمردگیهای پس از مرگ مشاهده می شود و یک شکاف عمیق توام با خونریزی شدید در روی پوست و استخوان آهیانه سر وجود دارد. وسائلی که همراه وی بوده ساعت مچی و یک شامپور و دارویی که همراه داشته نزدیک جسد افتاده اند. متهمان با مقتول دوست بوده اند و هیچ سابقه اختلافی بین آنها در پرونده مشاهده نمی شود. متهمان می گویند : (ما از منزل متوفی به دفتر کار متهم ردیف اول رفتیم و طبق معمول مدتی در آنجا نشستیم و دو نفر دیگرهم که برای معامله به دفتر آمده بودند ودرآنجابوده اند. بعد از مدتی متهم ردیف دوم همراه متوفی از دفتر خارج می شوند و سپس از یکدیگر خداحافظی کرده هرکس به جانب منزلش می رود و متهم ردیف اول نیز بعد از مدتی دفتر را ترک کرده به منزل خودمی رود.) در جستجو از دفتر یک تکه گچ آغشته به خون به دست آمده و دو لکه قرمز رنگ در دیوار و میز شماهده شده که مشخص نشده خون انسان می باشد. نگهبان دفتر می گوید در اینجا گوسفندذبح می شود واستخوان خونی " را" در سطل می ریزیم 0 محتمل است از آن باشد. کف دفتر با گازوئیل شسته شده که متهمان مدعی اند چند روز قبل از این حادثه شسته شده است.
دادسرای عمومی ... طبق کیفرخواست شماره 617/1/69 تقاضای تعیین کیفر نموده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 11 با تشکیل جلسه دادگاه و استماع اظهارات اولیای دم و دفاعیات یکی از متهمین (متهم دیگر مرحوم شده است ) به لحاظ اینکه متهمان اعتراف کرده اند که ساعت 7 شب متهم را از منزل با خود برده اند و متوفی دیگر برنگشته طبق ماده 42 دیات آنان را ضامن دیه توانسته است و رای به پرداخت دیه توسط متهم ردیف اول و از اموال متهم ردیف دوم در حق اولیای دم داد است که رای دادگاه هم از جانب شکات و هم از طرف وکیل متهمین مورد اعتراض قرار گرفته و با بقای دادگاه بر رای خود پرونده به دیوان عالی کشور شعبه 26 ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ... دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه برگ معاینه جسد در پزشکی قانونی ... واظهارات متهمین در مراحل مختلف قرائن ظنیه ای در رابطه با انتساب قتل به آنان دیده نمی شود و لذا دادگاه نیز از طریق لوث و قسامهوارد نشده که از این جهت تشخیص دادگاه قابل تصدیق است. لکن در رابطه با ضمانت متهمین نسبت به دیه که دادگاه آن را منطبق بر ماده 42 قانون دیات دانسته خالی از اشکال نیست. چون طبق اظهارات پدر و همسر متوفی که موید اظهارات متهمین نیزمی باشد و در جلسه دادگاه مورخه 19/6/69 نیز همسرش صریحا" اظهار نموده و در ص 178126 نیز که نان را درب منزل به همسرش داده و سپس مجددا" سوار ماشین شده که همسرش حتی سوارشدن او را دیده در این صورت فقط همراه بودن متهمین با متوفی محرز و مسلم است ولی اخراج او از منزل صدق نمی نماید.00 به تصادف نیز خیلی شبیه است در نتیجه انطباق ماده 42 قانون دیات نمی تواند مورد تصدیق باشد بلکه بر ماده 42 قانون حدود و قصاص منطبق می باشد. در نتیجه رای دادگاه نقض می گردد و پرونده وفق بند الف ماده 10 قانون تجدیدنظر و ماده 5 آن جهت ارجاع به شعبه همعرض ارسال می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

79

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 5592

تاریخ تصویب : 1369/10/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.