×

وقتی ضمان متوجه سبب می شود که پای یک فاعل عاقل و بالغ و با اراده در میان نباشد

وقتی ضمان متوجه سبب می شود که پای یک فاعل عاقل و بالغ و با اراده در میان نباشد

وقتی-ضمان-متوجه-سبب-می-شود-که-پای-یک-فاعل-عاقل-و-بالغ-و-با-اراده-در-میان-نباشد
کلاسه پرونده : 17/27/3475
شماره دادنامه : 101
تاریخ رسیدگی : 28/7/70
فرجامخواه : ابراهیم
فرجامخوانده : دادگاه کیفری یک ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 14230/5/70 صادره از شعبه 17 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای ابراهیم فرزند.00،45 ساله متهم است به قتل غیرعمدی مرحوم حسن در اثر عدم رعایت ایمنی و بی احتیاطی در رعایت مراحل کارفرمایی ، بدین شرح که اداره کل کاروامور اجتماعی در رعایت مراحل کارفمائی، بدین شرح که اداره کل کل و امور اجتماعی نوشته “ است “ متهم به علت اینکه فاضلاب منزل مسکونی مادرش به عمق 7 متر و قطر65 سانتی متر پر شده بود بعد از خالی کردن فاضلاب آن ، عمیق تر کردن چاه “ را” به مقنی (مرحوم ) واگذار می کند و آن مرحوم به اتفاق همکارش آقای حیدر به کندن چاه مشغول می شوند.
روز اول و دوم آقای حیدر به داخل چاه می رود و آن مرحوم به عنوان چرخ کش کار می کند و بعد از در روز کندن عمق چاه به 12 مترمی رسد و روز سوم آن مرحوم به داخل چاه می رود و پمپ هوادهی را روشن می کند و آقای حیدر از سر چاه چند بار او را صدا می زند ، ولی جوابی نمی شنود و توسط یکی از همسایگان او را بیرون می آورند و چند بار نفس مصنوعی به او می دهند و به بیمارستان منتقل می کنند.
طبق نظریه پزشک متخصص علت مرگ خفگی بوده است و بازرسی اداره کار علت بروز حادثه را کمبود اکسیژن موجود در گازهای متصاعد شده از چاه در اثر گرم بودن هوا تعیین کرده که باعث خفگی شده وتذکراتی به مقنی داده که رعایت کند و مدیر کل اداره کار در ص 42 نوشته است مقنی باید به هنگام کار در داخل چاه فاضلاب مجهز به ماسک استنشاقی خرطومی با هوای فشرده باشد به نحوی که همراه هوای سالم مستقیما" به ریه ها برساند و متهم نظریه اداره کار را پذیرفته و در محضر دادگاه گفته است : ( به من ارتباط ندارد. )
بر اساس شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست مورخ 21/6/69 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 18 طی دادنامه شماره 230 - 14/5/1370 با توجه به محتویات پرونده و احراز بزه انتسابی متهم را به پرداخت یک فقره دیه کامله محکوم نموده که مورد اعتراض وکیل متم قرار گرفته مبنی بر اینکه رعایت مقررات ایمنی به عهده مقنی است نه صاحب کار ، لذا تقاضای تجدید نظر کرده و دادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 230- 14/5/1370 مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده ودادنامه فوق الاشاره به دلایل زیر مخدوش و نقض می گردد :
1 - اینکه محکوم علیه آقای ابراهیم مالک منزل و چاه نبوده بلکه مادرش بانو اشرف “ مالک “ است.
2 - محکوم علیه ضامن دیه متوفی وقتی خواهد شد که سب اقوای از مباشر باشد با عنایت به اینکه متوفی فردی بالغ و عاقل و حرفه ای و با تجربه و سابقه دار بوده و هیچ گونه تحمیل یا اکراه یا اغفالی در کار نبوده بنابراین سبب بروز حادثه به محکوم علیه عرفا" نسبت داده نمی شود و با عنایت به “ سابقه “ کاری که متوفی داشت اگر احتیاجی به ماسلک استنشاقی خرطومی و یا هوای فشرده و غیرذلک داشته باشد خودش “ باید می دانسته که “ تهیه “ کند” و یا از از صاحب کار بخواهد. همان طور که پمپ هوادهی نصب شده بود و این خود مقنی سابقه دار با تجربه است که باید مدتی قبل از ورود به چاه پمپ هوادهی را روشن نماید تا هوای چاه به حد مطلوب قابل نفس کشیدن رسیده باشد و به عبارت اخری تقضاء قد هم در ضمان تسبیب فرموده اند در وقتی ضمان متوجه سبب خواهد شد که پای یک فاعل مختار با اراده در میان نباشد و در مورد پرونده مقنی مرحوم با تجربه با اراده و اختیار خودش و بدون هیچ گونه اغفال و کوتاهی از ناحیه صاحب کار به داخل چاه رفته است. بنا به مراتب فوق پرونده پس از نقض در در اجرای بند الف ماده 10 و ماده 5 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب سال 67 به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی عودت داده می شود.

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

79

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 101

تاریخ تصویب : 1370/07/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آیین-دادرسی-کیفری-بخش-2

آیین دادرسی کیفری بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.