×

در باب اسباب همیشه سبب قریب ضامن است واسباب بعید و ابعد ملاحظه نمی شود

در باب اسباب همیشه سبب قریب ضامن است واسباب بعید و ابعد ملاحظه نمی شود

در-باب-اسباب-همیشه-سبب-قریب-ضامن-است-واسباب-بعید-و-ابعد-ملاحظه-نمی-شود-
کلاسه پرونده : 726/3722
شماره دادنامه : 1265/26
تاریخ رسیدگی : 7/5/71
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقایان 1 احمد.00 فرزند.00 ،40 ساله 2 هوشنگ ... فرزند.00،45 ساله رئیس خدمات فنی 3 حسینعلی ... فرزند.00،39 ساله مسئول اداره نوسازی مهمند به شرکت در یک فقره قتل غیرعمدی نسبت به مرحوم رمضان ... در اثر بی توجهی و مسامحه و سهل انگاری در وظایف محوله از سوی اداره برق 0 بدین شرح که آقایان برای انتقال سیم برق ... از پایه های قدیمی به پایه های جدیدوارد عمل شدند. اداره برق یک مسیر را قطع کرده ، ولی مسیر دیگررا قطع نکرده بود که بر اثر اتصال دو سیم جریان برق وصل می شود و منجر به فوت مرحوم رمضان می شود.
پدر مرحوم ررمضان طی نامه ای خطاب به رئیس اداره برق ... 0 می نویسد: (چرا سهل انگاری در کار می کنید، این چندمین قربانی است که این راه می دهد.) رئیس اداره برق جواب می دهد: ما تجربه نداشتیم و شما به هرکجا که می خواهید شکایت کنید.)
نظر به شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ... به دلایل موجود در پرونده طی کیفرخواست شماره 2553/6/69 تقاضای مجازات متهمین را کرده است. سپس دادگاه کیفری یک ... شعبه 7 پس از بررسی پرونده هر سه متهم را به پرداخت یک دیه کامله مشترکا" (ثلاثا") محکوم نوده است. حکم صادره از طرف یکی از متهمین مورد اعتراض واقع شده و دادگاه با بقاء بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارسال نموده است.
ضمنا" نظریه های متعددی از کارشناسان اداره کار و گزارش اداره برق منطقه و نظریه کارشناسان و بازرسان اداره کار و شرح وظایف متهمین ضمیمه شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ... دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمین و شرح وظایف هر یک از آنان و نظریه های کارشناسان و بازرسان اداره کار و اداره برق و با عنایت به کیفیت وقوع حادثه باید گفت رای دادگاه در رابطه با حکم به ضمانت صحیح است همچنانکه دلیل ضمانت یعنی تسبیب نیز تصدیق می شود و لکن در باب اسباب همیشه سبب قریب ضامن است و اسباب بعیده و ابعد ملاحظه نمی شود.درمورد پرونده ، مسئول مستقیم رعایت جهاتایمنی که پس از تحقق آن دستور کار داده می شود آقای احمد است و طبق شرح وظایف او در ص 39 باید رعایت جهات ایمنی را انجام می داد و خطوط مربوط را ارت می کرد و درگذشت مرحوم رمضان ... بهترین دلیل ارت نکردن می باشد والا حادثه ای رخ نمی داد. به علاوه وی بنا به اظهارات مسئولین بالاتر و گزارش اداره برق منطقه تمرد از دستور مافوق نیز داشته و لذا ضمانت نامبرده در رابطه با دیه ابرام می گردد و تنها سبب قریب می باشد و حسینعلی و هوشنگ سبب بعید هستند و در شرح وظایف حسینعلی و هوشنگ نیز نظارت بر رعایت اصول ایمنی هست و این معنی دلالت دارد که سببیت آنان در طول سببیت احمد و وظیفه او مباشرت در رعایت کردن بوده و خلاصه جنس سبب موجب ضمانت نمی گردد والا باید از وزیر نیرو و آقای ... و ... همه ضامن دیه باشند. البته آقایان هوشنگ و حسینعلی سزاوار توبیح اداری و تربیتی وفق ماده 17 قانون مجازات اسلامی می باشند و در نتیجه رای دادگاه نسبت به ضمانت آقای احمد ابرام می گردد ونسبت به بقیه نمی تواند مورد تصدیق باشد. در صورتی که دادگاه این رای و استدلال را بپذیرد رای را اصلاح نماید والا جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارسال شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

79

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1265

تاریخ تصویب : 1371/05/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.