جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره نظریه : 2261/237/12/77

شماره پرونده : 2/9/420/77
سئوال :
اگر زن و مردی در اجرای صیغه عقد ازدواج اتفاق نظر داشته باشند ول یدر دوام یا انقطاع آن اختلاف نظر داشته باشند و مدرکی بر دائم یا موقت بودن عقد وجودنداشته باشد. اصل بر دائم بودن عقد ازدواج است یا موقت بودن آن ؟
جواب : با توجه به مواد1075 و1076 قانون مدنی در نکاح منقطع مدت باید کاملا" معین شود بنابراین ذکر مدت امری علاوه است و مادام که به اثبات نرسد نکاج بدون مدت (دائم ) تلقی خواهد شد بنا براین در زمان بروز اختلاف و مرافعه بار اثبات به عهده کسی است که مدعی امر زائد تعیین مدت است.

مرجع :
ماهنامه دادرسی ، انتشارات سازمان قضائی نیروهای مسلح ، شماره 7
سال سوم آذرودیماه 1378

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2261
تاریخ تصویب :
1377/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :