جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 41108/ت 23797ه 10/9/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 6776/2- دم مورخ 2/9/379 دانشگاه مذاهب اسلامی و به استنادبند(ب ) ماده (11) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری - مصوب 1345- تصویب نمود:
دانشگاه مذاهب اسلامی به فهرست موسسات موضوع بند(ب ) ماده (11) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری اضافه می شود و ماموریت مستخدمات رسمی دستگاههای دولتی به دانشگاه یاد شده با پرداخت حقوقی و مزایااز محل اعتبارات دانشگاه مذکور مجاز است 0
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16545
تاریخ تصویب :
1380/08/30
تاریخ ابلاغ :
1380/09/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :