جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 42732 24/9/1380
پیرو ابلاغیه قانون بودجه سال 1380 کل کشور به شماره 57474 مورخ 21/12/1379 به پیوست ، تصویر نامه شماره 1474-ق مورخ 17/9/80 مجلس شورای اسلامی موضوع اعلام متن صحیح بند(م ) تبصره (13) قانون فوق الذکر، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

شماره 1474-ق 17/9/380

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره 574- ق مورخ 12/12/1379 موضوع ، ابلاغ قانون بودجه سال 1380 کل کشور، متن صحیح بند( تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 کل کشور جایگزین متن ارسالی ، بشرح زیر جهت طی مراحل قانونی اعلام می گردد:
م - فوق العاده مشاغل سازمان بهزیستی کشور با رعایت ماده (4) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش و فوق العاده جذب و نگهداری مددیاران معلول ومربیان آموزش معلولین و امور تربیتی در مراکز شبانه روزی به میزان پنجاه درصد(50%) تعیین می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/24
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :