جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 42336/ت 25544ه 17/9/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/9/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2581/06س -12098/105 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- سقف سرمایه بیمه عمر و حوادث موضوع بند(1) تصویبنامه شماره 78026/ت 484ه مورخ 21/12/1373 برای مشمولان تصویبنامه شماره 47698/ت 20126ه مورخ 17/7/1378 برای جانبازان بیست و پنج تا چهل و نه درصد معادل سی میلیون ریال و برای جانبازان پنجاه درصد و بالاتر معادل پنجاه میلیون ریال تعیین می گردد.
2- پنجاه درصد حق بیمه سرانه ماهانه از مستمری جانبازان کسر و پنجاه درصد بقیه به عنوان سهم دولت در بودجه سنواتی تامین و پرداخت می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/11
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
موضوع :