جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 41764/25425 20/9/1380

نظر به اینکه در انتهای بند(1)تصویبنامه شماره 38724/ت 25435ه مورخ 22/8/1380 که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است عبارت جزء (ث ) بند(3) به اشتباه جزء(ج ) بند(3) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا000رمضان زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/20
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :