جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 41306/ت 25635ه 20/9/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/9/1380 بنا به پیشنهاد شماره 24621/1مورخ 10/9/1380 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی مصوب 1370 - تصویب نمود:
برگزرای پانزدهمین همایش بین المللی وحدت اسلامی بشرح مندرج در نامه یاد شده مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/15
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :