جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 3090/دش 12/9/1380

(مصوب جلسه 488 مورخ 15/8/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 488 مورخ 15/8/1380، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 11243 مورخ 30/7/1380) بند (الف ) ماده (1) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را به این شرح تصویب کرد:
در دانشگاههای علوم پزشکی جلسات هییت امناء سالانه حداقل یک جلسه با حضور وزیر تشکیل می شود و در بقیه جلسات ، به جای وزیر، نماینده وی می تواند شرکت کند. در جلسه ای که وزیر حضور ندارد، رئیس هیئت را خود اعضای هیئت امناء انتخاب می کنند.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/08/15
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :