جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 43374/ت 25648ه 24/9/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/9/1380 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و براساس اصل یکصد و بیست هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای محمدجواد فریدزاده به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در موارد زیر تعیین می شود:
1- طرح ، تبیین و توضیح مبانی نظری و فرهنگی رئیس جمهور و دولت در مجامع فرهنگی و دانشگاهی خارجی.
2- ایجاد روابط فرهنگی - سیاسی بین رئیس جمهور و نخبگان سیاسی و فرهنگی شکورها، به منظور انجام اقدامهای فرهنگی هماهنگ ، در راستای سیاستهای نظام .
تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص امور اجرائی موارد یاد شده اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیات وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول ریئس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16557
تاریخ تصویب :
1380/09/18
تاریخ ابلاغ :
1380/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :