جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 39997/ت 25611ه 4/10/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پیشنهاد شماره 6517/73/7/1 مورخ 29/8/1380 وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه -مصوب 1351 - تصویب نمود:
فرودگاه همدان به عنوان مرز هوایی جهت اعزام زوار به کشورهای عربستان سعودی و سرویه شناخته می شود و تردد از مرز یاد شده با گذرنامه معتبر بلامانع می باشد.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 66026/ت 20686ه مورخ 4/11/1377 می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16568
تاریخ تصویب :
1380/09/28
تاریخ ابلاغ :
1380/10/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :