جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 25338/ت 24794ه 29/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 31/4/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اختیارات هیات وزیران در خصوص تعیین ، تغییر ویا معافیت ماخذ سود بازرگانی و شرایط ورود کالاهای وارداتی و همچنین اختیارات هیات وزیران ناشی از مواد (5) و (7) قانون امورگمرکی - مصوب 1350 به وزیران عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات - موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت 16ه مورخ 6/2/1373 و وزیر ذیربط، حسب مورد، تفویض می شود.
ملاک تصمیم گیری در خصوص موضوعهای یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو است و مصوبات کمیسیون در صورت تائید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور می باشد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16568
تاریخ تصویب :
1380/04/31
تاریخ ابلاغ :
1380/10/22
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :