جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 42435/ت 25248ه 2/10/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 8691/1 مورخ 7/6/1380 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند(ن ) به ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی - مصوب 1354 - الحاق می گردد:
ن - خرید، نگهداری ، ذخیره سازی ، فرآوری ، آماده سازی و فروش قند و شکر، برنج ، روغن و سایر محصولات که براساس تصمیم مراجع ذیصلاح در اجرای سیاست کنترل و تنظیم بازار و حمایت از تولیدات داخلی ضروری است.
این متن به موجب نامه شماره 2763/21/80 مورخ 17/9/1380شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16561
تاریخ تصویب :
1380/08/16
تاریخ ابلاغ :
1380/10/12
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :