جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 42434/ت 25562ه 4/10/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/8/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3590ه /ب مورخ 6/8/1380 تصویب نمود:
در بند(الف ) ماده (8) اساسنامه شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 25530/ت 20395ه مورخ 28/6/1378 عبارت ((و صنایع ومعادن ورئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور)) بعد از عبارت ((و بازرگانی )) اضافه می گردد.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 2762/21/80 مورخ 17/9/1380 شورای نگهبان به تاییدشورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16563
تاریخ تصویب :
1380/08/27
تاریخ ابلاغ :
1380/10/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :