×

قانون لغو تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور و تبصره ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

قانون لغو تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور و تبصره ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

قانون-لغو-تبصره-70-قانون-بودجه-سال-1342-کل-کشور-و-تبصره-ماده-74-قانون-استخدام-نیروهای-مسلح-شاهنشاهی
ماده واحده - از تاریخ اول شهریور ماه 1353 تبصره 70 قانون بودجه سال
1342 کل کشور و تبصره ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی لغو
می شود و عبارت "و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور" در ماده 100
قانون استخدام کشور حذف می گردد.
وجوهی که در اجرای تبصره های مذکور تا آخر مرداد ماه 1353 تعیین و تقسیط
شده یا بشود فقط از بابت اقساط متعلق تا تاریخ مزبور از حقوق بازنشستگی
یا حقوق وظیفه مشمولین تبصره های فوق الذکر برداشت خواهد شد و وجوهی که از
این بابت وصول شده یا بشود قابل استرداد نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه
فوق العاده روز شنبه 12/5/1353، در جلسه فوق العاده روز یکشنبه سیزدهم
مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع : نامشخص

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1353/05/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.