جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ بیست و نهم تیر ماه 1353 جدول منضم به قانون
امور گمرکی مصوب سی ام خرداد ماه 1350 طبق فهرست ضمیمه این قانون اصلاح
می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و فهرست ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا
در جلسه فوق العاده روز شنبه 12/5/1353 در جلسه فوق العاده روز یکشنبه
سیزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :