جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران و دولت اردن هاشمی علاقه مند به بسط و
توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور می باشند دولتهای طرف این
قرارداد به شرح زیر موافقت کرده اند:
ماده 1 - دولت شاهنشاهی ایران اعتباری معادل دویست میلیون ریال ایرانی
در اختیار دولت اردن هاشمی قرار خواهد داد.
ماده 2 - اعتبار فوق برای تامین مالی فقط 90 درصد ارزش (فوب ) خرید
کالاها و تولیدات ایرانی زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت :
الف - خریدهای عمومی دولت اردن هاشمی .
ب - خرید کالاهای تصحیح شده در فهرست پیوست این قرارداد توسط شرکتها و
نمایندگی های دیگر اردنی .
ماده 3 - هزینه بیمه و کرایه کالاهای تحویلی طبق این قرارداد، از محل
اعتبار مندرج در ماده یک فوق تامین نخواهد شد.
ماده 4 - در هر مورد بخصوص ، قرارداد این قبیل تحویل ها فی مابین
واردکنندگان اردنی و صادرکنندگان ایرانی به ریال ایرانی منعقد خواهد شد
.این قراردادها باید به تصویب دولت شاهنشاهی ایران رسیده و حداکثر تا آخر
دسامبر 1975 منعقد گردد. قراردادهای مذکور مشمول شرایط و مشخصات مندرج در
این موافقتنامه خواهد بود.
ماده 5 - اعتبار مندرج در ماه یک فوق را می توان از تاریخ تنفیذ این
قرارداد تا اتمام کلیه تحویل ها بر طبق شرایط و مشخصات قرارداد (های )
مربوطه مورد استفاده قرار داد. تاریخ صدور بارنامه مربوطه یا سایر مدارک
حمل پیش بینی شده در قرارداد به عنوان تاریخ استفاده از اعتبار تلقی خواهد
شد. هر قراردادی که منظور تامین مالی بر اساس این موافقتنامه پذیرفته شود
به این موافقتنامه مرجوع خواهد بود.
ماده 6 - شرایط پرداخت هر یک از قراردادهای مجزا به شرح زیر خواهد
بود:
الف - 10 درصد ارزش فوب هر تحویل به وسیله واردکنندگان اردنی به ریال
ایرانی از طریق اعتبارنامه غیر قابل برگشت نزدیک بانک ایرانی مجاز به نفع
صادرکننده ایرانی در قبال بارنامه یا سایر مدارک حمل که در قرارداد مربوط
پیش بینی شده است پرداخت خواهد شد.
ب - 90 درصد ارزش فوب کلیه خریدهای دولتی یا خریدهای خصوصی کالاهای ردیف
الف فهرست پیوست این قرارداد در چهار قسط مساوی 6ماهه پرداخت خواهد شد و
90 درصد ارزش فوب کالاهای ردیف ب همان فهرست در 10 قسط 6ماهه متساوی
پرداخت خواهد شد. اولین قسط پس از گذشت 6 ماه از تاریخ صدور اسناد حمل
مربوط به تحویل مجزا و اقساط باقیمانده در فواصل 6 ماه بعد از آن قابل
پرداخت خواهد بود.
ماده 7 - پرداخت 90 درصد ارزش قراردادها که به اقساط می باشد و همچنین
پرداخت بهره متعلق به آن به وسیله دولت اردن هاشمی در مورد هر قرارداد
مجزا، ضمانت خواهد شد. این ضمانت و همچنین بدهکاری دولت اردن به خود از
محل مبالغ اصل و بهره پرداختی به صندوق مخصوص (که بر اساس موافقتنامه
مالی امضا شده در 16 دسامبر 1973 تاسیس شده ) مستهلک خواهد شد.
ماده 8 - نرخ بهره سالیانه مبالغ مورد استفاده بر اساس این موافقتنامه
(4) درصد خواهد بود احتساب بهره از تاریخ استفاده از اعتبار نسبت به
باقیمانده معوقه مربوطه انجام خواهد گرفت مبالغ بهره ای که به این ترتیب
محاسبه شده است در سررسید هر قسط پرداخت خواهد شد.
ماده 9 - بانک مرکزی ایران در دفاتر خود یک حساب اعتباری به نام دولت
اردن هاشمی برای هر قرارداد مجزا به منظور حفظ سوابق تحویل کالاها طبق
قراردادهای مربوطه باز خواهد کرد. بانک مرکزی اردن حساب متقابلی باز
خواهد کرد.
حسابهای فوق به ریال ایرانی نگاهداری خواهد شد و نگاهداری حسابهای مذکور
نزد بانکها از پرداخت هر گونه هزینه و مخارج بانکی معاف خواهد بود.
ماده 10 - مبالغ پرداختی در تحویل های پیش بینی شده در ماده 6 بند الف و
همچنین مبالغ پرداختی به عنوان بازپرداخت اصل و پرداخت بهره طبق ماده 6
بند ب و ماده 8 به صندوق مخصوص که طبق ماده 6 موافقتنامه مالی تاسیس شده
و در ماده 7 این موافقتنامه به آن اشاره شده است ریخته خواهد شد. نرخ
تبدیل پولهای دو کشور بر اساس نرخهای خرید دلار آمریکایی در بانک مرکزی
ایران و بانک مرکزی اردن در روز تبدیل خواهد بود.
ماده 11 - ارزش هر قرارداد مربوط به کالاهای مندرج در ردیف الف و ب
فهرست پیوست این قرارداد که مدت بازپرداختی ، معادل 2 و 5 سال دارد به
ترتیب کمتر از 1000000 و 2000000 ریال ایرانی نخواهد بود.
ماده 12 - هر نوع اختلافی که در نتیجه اجرای این موافقتنامه بروز نماید
از طریق مذاکره بین طرفین قرارداد حل و فصل خواهد شد.
ماده 13 - هر یک از طرفین قرارداد در عرض یک ماه پس از امضا این
موافقتنامه مبادرت به تعیین نمایندگی که اجرای این موافقتنامه به او
ارجاع شده است خواهد کرد نمایندگان نمایندگی هایی که به این ترتیب تعیین
شده اند با یکدیگر ملاقات خواهند کرد تا در مورد جریانات بانکی و سایر
موضوعات مربوط به اجرای موثر این قرارداد به توافق برسند.
این موافقتنامه در 2 نسخه اصلی به زبان انگلیسی که هر دو نسخه صحیح و
معتبر می باشند تهیه شده است .
عمان - یکشنبه 16 دسامبر 1973
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت اردن هاشمی
حسنعلی مهران
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد
ترجمه فهرست پیوست قرارداد
ردیف الف :
یخچال
آبگرمکن
بخاری
وسایل تهویه هوا
پروفیل آلومینیوم
ردیف ب :
- دیگ بخار (آب گرم و بخار) با ظرفیت تا 15 تن در ساعت ، 10 تا 15 آتمسفر
- مبدل حرارتی - ظرفیت 20 تا 50 تن ، 150 آتمسفر، تا 40 میلیمتر
- مخزن تحت فشار - ظرفیت 20 تا 50 تن ، 150 آتمسفر، تا 40 میلیمتر
ریخته گری فولادی
گلوله های فلزی
وسائل خاکبرداری
- جرثقیل سیار
- ماشین های انتقال
- بیل مکانیکی
- کنوایر
- خردکن
- غربال
قسمت بالابر
- کنوایر سیار
- ماشین آلات معدنی
- بالابر
- طاقه پل
- چرخ دنده
- مخزن
- ساختمانهای فولادی
لوازم کشاورزی ، تیغه دیسک و لوازم خاکبرداری
شمش آلومینیوم ، قلمه ، آلیاژها و میله گرد
وسائل اداری
وسائل آشپزخانه
ماشین تراش
مته برقی
شکل دهنده
ماشین سایش
پمپ سنتری فیوژ
ریخته گری چدن خاکستری
کمپرسورهای سیار و ثابت
موتور دیزل تا 60 اسب
موتور الکتریکی
مولدها
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده و یک فهرست پیوست آن در
اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و
بین المللی پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21/5
/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :