×

قانون اصلاح ماده 8 قانون تشدید مجازات رانندگان

قانون اصلاح ماده 8 قانون تشدید مجازات رانندگان

قانون-اصلاح-ماده-8-قانون-تشدید-مجازات-رانندگان
ماده واحده - عبارت زیر به صدر ماده 8 قانون تشدید مجازات رانندگان اضافه می شود.
در کلیه موارد مذکور در این قانون هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از ماموران انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب نتیجه حاصل از صدمه وارد به حد اکثر مجازاتهای مقرر در مواد 1 تا 5 این قانون محکوم خواهد شد. در صورت وجوه کیفیات مخففه دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از حداقل مجازات مقرر در مواد مذکور تنزیل دهد و یا از مقررات قانون تعلیق مجازات استفاده کند و هرگاه موضوع اتهام با مواد 3 و 4 این قانون منطبق باشد با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای حکم موقوف می گردد.
راننده در صورتی که می تواند برای انجام تکلیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 11/9/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 8792

تاریخ تصویب : 1353/11/29

تاریخ ابلاغ : 1353/12/20

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.