جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 96778 19/12/1363
وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1363 با توجه به نامه شماره 4376 /64 مورخ 5/9/1363 ریاست محترم جمهوری مستند به اصل 126 قانون اساسی و بنا به پیشنهاد شماره 11236/1 مورخ 1/12/1363 وزارت مسکن و شهرسازی تصویب نمودند ماده یک تصویبنامه شماره 40668 مورخ 31/6/1363 به شرح ذیل اصلاح گردید:
ماده 1 ـ واحدهای مسکونی ساخته شده در زلزله زده" href="/tags/52444/مناطق-زلزله-زده/" class="link">مناطق زلزله زده قیر و کارزین پس از تایید شورایی متشکل از امام جمعه قیرونماینده بخشداری و نماینده جها سازندگی هر محل توسط وزارت مسکن و شهرسازی که افراد واجد شرایط واگذار می شود.
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11670
تاریخ تصویب :
1363/12/18
تاریخ ابلاغ :
1363/12/25
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :