جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 101384 28/12/1363
دادگستری جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1363 بنا به پیشنهاد شماره 3329/15 مورخ 25/12/1363 دادگستری جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 10 اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند برادر وزیر ارشاد اسلامی عضو مجمع روزنامه مزبور گردند.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
11683
تاریخ تصویب :
1363/12/25
تاریخ ابلاغ :
1364/01/20
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :