جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
153-تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضاراطراف دعوی اعتراض شخص ثالث اجرائی ورسیدگی به دعوی مزبورتخلف است .
حکم شماره 442-24شهریور1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
442
تاریخ تصویب :
1308/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :