جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 54434 13/6/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی ـ

ماده واحد ـ موافقت جمهوری اسلامی شهادت مرحوم محمد حسین کریمی کارشناس اسبق ترویج کشاورزی شهرستان سقز را که در سال 1357 به علت فعالیت های سیاسی ضد رژیم سابق اجبارا ترک خدمت کرده و سپس از کار بر کنار و در جریان مبارزات سیاسی به درجه شهادن زسیده است در حین انجام وظیفه تلقی نموده و وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده می شود که از تاریخ فوت ( 26/11/1357 ( ماهانه مبلغ سی هزار ریال از محل اعتبارات ان و وزارت خانه با رعایت مقررات مربوط به پرداخت حقوق وظیفه مندرج در قتنون استخدام کشاوری ، به وراث قانون آن به مرحوم پرداخت نماید .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/13
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :