جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 54430 13/6/1358
وزارت امور اقتصادی ودارائی

ماده واحده ـ درآمد حاصل از کارخانجاتی که در سال 1357 از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده باشد و همچنین درآمد معادنی که در سال مزبور از طرف وزارت فوق الشعار برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره برداری صادر شده باشد حسب مورد می توانند از معافیت های مقرر در سومین جدول معافیت های صنعتی و دومین جدول معافیتهای معدنی مصوب 27/12/1353 موضوع ماده 98 قانون مالیت های مستقیم و تبصره 2 ذیل آن استفاده نمایند .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/13
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :