جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 54432 13/6/1358
وزارت دفاع ملی

ماده واحده ـ سرگرد پیاده محمود سخائی کاشانی که در تاریخ 28/5/1332 که در کرمان به درجه شهادت رسیده از تاریخ 27/5/1332(یکروز قیل از شهادت ) به درجه سرهنگ دومی مفتخر و از تاریخ 1/1/1358 مستمری در باره وزثه قانونی وی برقرار می گردد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/13
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :