جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 54480 14/6/1358
وزارت دفاع ملی

ماده واحده ـ علاوه بر اسلحه و مهمات و لوازم مخابراتی و سائط نقلیه ( موضوع تصویبنامه مورخ 11/1/1358) کلیه داروها وسائل پزشکی و مصزف شدنی بیمازستانها که از محل اعتبارات بودجه ای و وزارت دفاع ملی برای مصارف نیروهای مسلح از خارج از کشوز خریداری و یا آنکه از طرف دولت ها و موسسات خارجی به وزارت دفاع ملی اهداء می گزدد و به نام وزارت دفاع ملی وارد شده باشد . ازپرداخت حقوق گمرکی و غیره گمرکی باستثناء باربری و انبارداری معاف می باشد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/14
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :