جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 54416 13/6/1358
وزارت دفاع ملی

ماده واحده ـ به وزارت دفاع ملی اجازه داده می شود حدود 1200 نفر از هنر آموزان هنر جویان دانشجویان رشته های مختلف هوا نیروز نیروی زمینی ارتش ملی جمهوری اسلامی ایران که مورد نیاز خدمتی نمی باشند یه شرح زیر از خدمت مرخص نمایند .
1ـ پزسنلی که یک سال تا 18 ماه خدمت نموده سوابق با خدمت آنها از نظر نظام وظیفه 18 ماه منظوز و کارت پایان خدمت با آنها تسلیم و از خدمت مرخص گردند .
2ـ پرسنلی که لیش از 18 ماه خدمت کرده اند سوابق خدمت آنان از نظر نظام وظیفه 2 سال محسوب و کارت پایان خدمت با آنها تسلیم و مزخص شوند .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/13
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :