جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 56168 - 8 / 7 / 1358
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ماده واحده – به دانشگاه سیستان و بلوچستان اجازه داده میشود از تاریخ شهادت مرحوم مهندس ولی الله نیک بخت استاد دانشکده مهندسی دانشگاه مزبور ما هیانه معادل آخرین حقوق مرحوم نامبرده از محل اعتبارات آن دانشگاه به وراث قانونی مشارالیه پرداخت نماید
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/08
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :