جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


سازمان امور ا داری و استخدامی کشور

ماده واحده : کارکنان مستمری بگیر و وراث مستمری بگیر کارکنان متوفی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی که مستمری آنان بموجب مجوزهای قا نونی خاص از محل اعتبار وزارتخانه و سازمانهای مذکور پرداخت میگردد نیز مشمول حکم تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن از تاریخ تصویب این قانون میباشد و افزایش حاصله از اعتبار دستگاههای مربوط پرداخت میگردد.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10084
تاریخ تصویب :
1358/07/02
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :