×

لایحه قانونی شمول حکم تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن در مورد کارکنان مستمری بگیر و وراث مستمری بگیر کارکنان متوفی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی که مستمری آنان بموجب مجوزهای قانونی

لایحه قانونی شمول حکم تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن در مورد کارکنان مستمری بگیر و وراث مستمری بگیر کارکنان متوفی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی که مستمری آنان بموجب مجوزهای قانونی

لایحه-قانونی-شمول-حکم-تبصره-85-قانون-بودجه-سال-1356-کل-کشور-و-آئین-نامه-اجرائی-آن-در-مورد-کارکنان-مستمری-بگیر-و-وراث-مستمری-بگیر-کارکنان-متوفی-وزارتخانه-ها-و-موسسات-و-شرکتهای-دولتی-که-مستمری-آنان-بموجب-مجوزهای-قانونی-
سازمان امور ا داری و استخدامی کشور

ماده واحده : کارکنان مستمری بگیر و وراث مستمری بگیر کارکنان متوفی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی که مستمری آنان بموجب مجوزهای قا نونی خاص از محل اعتبار وزارتخانه و سازمانهای مذکور پرداخت میگردد نیز مشمول حکم تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن از تاریخ تصویب این قانون میباشد و افزایش حاصله از اعتبار دستگاههای مربوط پرداخت میگردد.
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10084

تاریخ تصویب : 1358/07/02

تاریخ ابلاغ : 1358/07/19

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.