×

لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح با ا فسران ، درجه داران و افراد شهربانی کل کشور

لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح با ا فسران ، درجه داران و افراد شهربانی کل کشور

لایحه-قانونی-اصلاح-ماده-3-قانون-شمول-قانون-استخدام-نیروهای-مسلح-با-ا-فسران-،-درجه-داران-و-افراد-شهربانی-کل-کشور
شماره 55716 - 2 / 7 / 1358
وزارت کشور

ماده 3 اصلاحی : درجه داران و ا فراد شهربانی کل کشور از نظر حداقل توقف در درجا ت همطراز و برابر درجه داران وا فراد ژاندارمری کل کشور خواهند بود .
تبصره 1- تطبیق درجات و عناوین آنها در شهربانی با ژاندارمری کل کشور وتعیین درجات استحقاقی درجه داران وافراد شهربانی کل کشور و اعطای درجات عقب افتاده آنان براساس آئین نامه ای است که بتصویب وزیر کشور خواهد رسید .
تبصره 2- هر گونه تغییری که از تاریخ تصویب این قانون در ترتیب درجات و حداقل مدت توقف درجه داران و افراد ژاندارمری کل کشور داده شود شامل درجه داران و افراد شهربانی کل کشور نیز خواهد بود.
تبصره 3- کلیه مزایائی که در اجرای این قانون به پرسنل شهربانی کل کشور تعلق خواهد گرفت از تاریخ تصویب این قانون و تامین اعتبار مربوطه فقط برای آخرین درجه استحقاقی قابل پرداخت میباشد .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10088

تاریخ تصویب : 1358/07/02

تاریخ ابلاغ : 1358/07/19

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.