جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 56138 - 7 / 7 / 1358
وزارت نیرو

1- مشترکینی که مصرف برق ما هیانه آنها تا میزان 100 کیلو وات ساعت در ماه باشدکما کان ا ز بخشودگی استفاده خواهند نمود و چنانچه مصرف برق ما هانه مشترکین بیشتر از 100 کیلو وات ساعت باشد کلیه بهای برق مصرفی آنها از اول شهریور ماه 1358 با توجه به نرخهای خانگی و تجارتی طبق تعرفه جدول شماره 1 پیوست وصول خواهد گردید .
2- بهای برق مصرفی سرویس های عمومی کوچگ و واحدهای صنعتی کوچک نیز از اول شهریور ماه 1358 طبق تعرفه جدول شماره 2 ضمیمه وصول خواهد شد .
3- هر آپارتمان بلحاظ بخشودگی فوق در حکم یک مشترک محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه کنتور مجزا داشته باشد .
4- نرخ مصارف صنعتی بزرگ بمیزان 15 % افزایش می یابد.
5- نرخهای کشاورزی و موسسات خیریه و مساجد تغییری پیدا نخواهد کرد .

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/07
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :