جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 55706 - 2 / 7 / 1358
وزارت بازرگانی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ما ده واحده قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 25 / 2 / 1352 لغو و سازمانهای غله و قند و شکر و چای کشور بصورت سه واحد مجزا مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری اداره خواهد شد.
تبصره 1- بودجه وظایف و اهداف مقررات و آئین نامه ها ی مالی و اداری سازمانهای فوق کماکان تا تهیه و تصویب مقررات جدید که به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیئت وزیران انجام خواهد شد بقوت خود باقی بوده و وزارت بازرگانی و سا زمانهای فوق مکلفند در ظرف مدت ششماه اساسنامه لازم را تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نمایند .
تبصره 2- سازمانهای فوق وابسته بوزارت بازرگانی بوده و روسای کل آنان از طرف وزیر بازرگانی انتخاب میگردد.
تبصره 3- تا تصویب اساسنامه های جدید اختیارات مجمع عمومی سازمان غله و قند و شکر و چای کشور به وزیر با زرگانی و اختیارات هیئت مدیره به رئیس کل سا زمانهای فوق تفویض میشود. نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/02
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :