جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 55158 - 25/6/1358
وزارت امور اقتصادی ودارائی

ماده واحده ـ کلیه کارکنان ایرانی قایق های موتوری وکشتیهای شراعی وبلم ها که درسواحل جنوبی رفت وآمد میکنند میتوانند کالاهائی راکه برای مصرف خود یا بعنوان هدیه همراه میاورند بشرط آنکه قیمت سیف آن درهرماه جمعأ از ده هزارریال ودرسال از یکصدوبیست هزار ریال تجاوز ننماید با پرداخت نصف حقوق وسود بازرگانی وعوارض مقرر از گمرک ترخیص نمایند.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/06/25
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :