×

لایحه قانونی راجع باصلاح قسمت اخیر ماده 5 قانون مقررات مرزنشینان مصوب 1344 12 8

لایحه قانونی راجع باصلاح قسمت اخیر ماده 5 قانون مقررات مرزنشینان مصوب 1344 12 8

لایحه-قانونی-راجع-باصلاح-قسمت-اخیر-ماده-5-قانون-مقررات-مرزنشینان-مصوب-1344-12-8
شماره 55158 - 25/6/1358
وزارت امور اقتصادی ودارائی

ماده واحده ـ کلیه کارکنان ایرانی قایق های موتوری وکشتیهای شراعی وبلم ها که درسواحل جنوبی رفت وآمد میکنند میتوانند کالاهائی راکه برای مصرف خود یا بعنوان هدیه همراه میاورند بشرط آنکه قیمت سیف آن درهرماه جمعأ از ده هزارریال ودرسال از یکصدوبیست هزار ریال تجاوز ننماید با پرداخت نصف حقوق وسود بازرگانی وعوارض مقرر از گمرک ترخیص نمایند.
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10088

تاریخ تصویب : 1358/06/25

تاریخ ابلاغ : 1358/07/19

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-بودجه-سال-92-بخش-2

قانون بودجه سال 92 بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.