جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 61704 12/7/1358
سازمان تربیت بدنی ایران

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون سازمان ورزشی و فرهنگی تاج همراه با پرسنل واحدهای سازمان مذکور سازمان تربیت بدنی ایران واکذار می گردد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1358/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :