×

لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی

لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی

لایحه-قانونی-تشکیل-شورای-فنی-موضوع-ماده-4-قانون-تامین-خدمات-درمانی-مستخدمین-دولت-و-انحلال-سازمان-تأمین-خدمات-درمانی
شماره 37/د 17/9/1358
وزارت بهداری و بهزیستی
لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی که در جلسه مورخ 12/9/1358 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولتی مصوب اسفندماه سال 1351 با ترکیب زیر در وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل و عهده دار کلیه وظایفی خواهد بود که شورای فنی سابق بعهده داشته است :
1- وزیر بهداری وبهزیستی یا نماینده او :
2- رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز یا دبیر کل سازمان مذکور
3- رئیس بیمه مرکزی یا نماینده او
4- دو نفر ازپزشکان آزاد به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی
تبصره : اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده 3 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولتی به وزیر بهداری و بهزیستی واگذار و سازمان تأمین خدمات درمانی منحل میشود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10144

تاریخ تصویب : 1358/09/17

تاریخ ابلاغ : 1358/09/28

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.