جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 19 / د 17/9/1358
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه قانونی شمول ماده 83 و 80 قانون استخدام کشوری درباره کارمندان ورارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که درجریان انقلاب اخیر دچار نقض عضو شده و یا از کار افتاده گردیده اند و یا بدرجه شهادت رسیده اند که در جلسه مورخ 29/8/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده : تبصره زیر به لایحه شمول ماده 83 و 80 قانون استخدام کشوری در باره کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا از کار افتاده گردیده اند و یا به درجه شهادت رسیده اند ، مصوب شورای انقلاب الحاق می گردد:
تبصره : آن تعداد از پرسنل نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی دچار نقص عضو شده و یا از کار افتاده و یا به درجه شهادت رسیده اند و در مورد تایید وزارت دفاع ملی قرار گرفته اند نیز مشمول مقررات مواد 80 و 83 قانون استخدام کشوری خواهند بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10146
تاریخ تصویب :
1358/09/17
تاریخ ابلاغ :
1358/10/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :