جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 148 د 24/9/1358
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 18/5/58 که در جلسه مورخ 6/9/58 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده - تبصره های زیر به قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 18/5/58 الحاق می گردد:
تبصره 1- افراد مشمول قانون رفع آثار محکومیتهای سیاسی کلیه کسانی هستند که بعلل سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته و به عناوین مختلف محکوم شده اند.
تبصره 2- حقوق افراد مشمول این قانون که اعدام شده اند از روز اعدام طبق مقررات استخدامی ته مستمری بگیران آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- محکومین به حبس فقط استحقاق دریافت حقوق ایام بازداشت را دارند .
تبصره 4- در صورت احتیاج دولت اشتغال مجدد افراد مشمول این قانون طبق آئین نامه ای خواهد بود که حسب مورد از طرف وزارت دفاع ملی در مورد پرسنل نیروهای مسلح و به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد مستخدمین کشوری تهیه می گردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10148
تاریخ تصویب :
1358/09/24
تاریخ ابلاغ :
1358/10/03
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :