×

لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی (موقت) شهرداری تهران به (ثابت)

لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی (موقت) شهرداری تهران به (ثابت)

لایحه-قانونی-راجع-به-تبدیل-وضع-استخدامی-مستخدمین-پیمانی-(موقت)-شهرداری-تهران-به-(ثابت)
شماره 596 د 6/10/1358
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی (موقت) شهرداری تهران به (ثابت) که در جلسه مورخ 28/9/58 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – شهرداری تهران مکلف است مستخدمین پیمانی (موقت) و همچنین کارکنانیکه برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد بکارگمارده شده اند و در تاریخ تصویب این ماده واحده در خدمت دارد، بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت در شهرداری و همچنین سابقه خدمت دولتی به (ثابت) تبدیل کند، رتبه و پایه آنان براساس طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شهرداری تهران تعیین میگردد.
تبصره 1- نحوه اجرای مفاد این ماده واحده بموجب دستورالعمل اجرائی است که توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمرحله اجرا گذارده میشود.
تبصره 2- کارگران شهرداری کماکان تابع مقررات قانون کار میباشند.
تبصره 3- کلیه حق بیمه مستخدمین و کارکنان موضوع این ماده واحده از صندوق سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری تهران منتقل میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10170

تاریخ تصویب : 1358/09/28

تاریخ ابلاغ : 1358/11/01

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.