×

لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاههای ورزشی عمومی در سراسر کشور

لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاههای ورزشی عمومی در سراسر کشور

لایحه-قانونی-راجع-به-مردمی-کردن-باشگاههای-ورزشی-عمومی-در-سراسر-کشور
شماره 515 د 4/10/1358
سازمان تربیت بدنی ایران
لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاههای ورزشی عمومی کشور و آئین نامه چگونگی اداره امور باشگاههای مردمی شده که در جلسه مورخ 27/9/58 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده 1- تعریف و هدف – چون باشگاه ورزشی نهادی است که به منظور همکاری در اجرای نیات و هدفهای سازمان تربیت بدنی ایران از لحاظ حفظ تندرستی و فعالیتهای صحیح جسمانی و روانی و استحکام مبانی دینی و اخلاقی و تربیتی و تقویت استعدادهای افراد جهت نیل به مدارج قهرمانی و نیز گذراندن اوقات فراغت از طریق فعالیتهای ورزشی و ایجاد روح یگانگی و حس همکاری و وحدت ملی بر اساس تقویت روح ایمان و جوانمردی استوار میگردد. لذا براساس ضرورت رسیدن به هدفهای تعریف شده از تاریخ تصویب این قانون کلیه باشگاههای عمومی در سراسر کشور ملی اعلام و اداره امور آن از طریق خود کفائی و خودیاری مردم زیر پوشش سازمان تربیت بدنی ایران قرار میگیرد.
ماده 2- تعیین حقوق صاحبان باشگاه و سهامداران – رسیدگی و تعیین حقوق صاحبان باشگاهها و سهامداران بعهده شورایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت مسکن و شهر سازی – سازمان برنامه و بودجه – وزارت دادگستری – شهرداری – سازمان تربیت بدنی ایران – نماینده باشگاههای ورزشی تهران و شهرستانها خواهد بود.
تبصره – صاحبان باشگاه بافرادی اطلاق میشود که در تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین و آئین نامه ها و مقررات مربوط صاحب و یا سهامدار باشگان شناخته شده اند.
ماده 3- کلیه اماکن و تأسیسات ورزشی متعلق به اینگونه باشگاهها با کلیه وسایل و تجهیزات ورزشی اداری و منقول و منصوب به سازمان تربیت بدنی ایران واگذار میگردد.
درآمدهای باشگاهها شامل حق عضویت، فروش بلیط، کمکهای مردم و سازمانهای مردمی و دولتی و غیره میباشد.
ماده 4- سازمان تربیت بدنی ایران موظف است فهرست کامل باشگاههای مشمول این قانون را تعیین و اعلام نماید.
ماده 5- حقوق و مزایای کارکنان اینگونه باشگاهها اعم از مربی و مستخدم از محل درآمد باشگاه تأمین و در صورتیکه ابواب جمعی سازمان تربیت بدنی ایران باشند از طریق سازمان تربیت بدنی ایران پرداخت خواهد شد.
ماده 6- نحوه اداره امور اینگونه باشگاهها طبق آئین نامه أی است که در نه ماده و هفت تبصره تنظیم و بضمیمه این قانون بتصویب رسیده است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10170

تاریخ تصویب : 1358/09/27

تاریخ ابلاغ : 1358/11/01

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.