×

تصویبنامه درخصوص تشکیل ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان

تصویبنامه درخصوص تشکیل ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان

تصویبنامه-درخصوص-تشکیل-ستاد-مشارکت-در-بازسازی-افغانستان

شماره 52723/ت 25956ه 17/11/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/11/1380 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به منظور هماهنگی ، انسجام در تصمیم گیری واقدامات مربوط به مشارکت جمهوری اسلامی ایران دربازسازی افغانستان درزمینه های کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، امور زیربنایی و توسعه و عمران شهری و روستایی ، ساختمان ومسکن ، فرهنگی ، آموزشی ، خدماتی وسایر کمکها و فعالتیای اقتصادی ، ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان به ریاست معاون اول رئیس جمهور و یا حضور وزیران امور خارجه ، امور اقتصادی و دارایی ، جهاد کشاورزی ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
2- دبیرخانه ستاد رد نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و تصمیماتی که توسط ستاد یاد شده اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران است و با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور می باشد.
3- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی موظفند هرگونه کمک ، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و فرهنگی در کشور افغانستان را صرفا" پس از هماهنگی با ستادیاد شده و براساس مصوبات آن به عمل آورند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16601

تاریخ تصویب : 1380/11/10

تاریخ ابلاغ : 1380/12/01

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.