جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
337-ردعرضحال اعتراض شخص ثالث برقرارتامین ازامورنظری است و تخلف نیست .
حکم شماره 39-30شهریور1306

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
39
تاریخ تصویب :
1306/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :