جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 38810 21/7/1362
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/1362 بنا به پیشنهاد شماره 15040/ م مورخ 15/4/1362 وزارت کشور آئین نامه اجرائی فعالیت انجمن های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها ، انجمنهای سیاسی ، صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1 ـ در این آئین نامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضاء داوطلب واحدهای اداری ، اموزشی ، صنفی ، صنعتی و یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار باشند و محدوده جغرافیایی فعالیت و انجام وظیفه انها مشخص باشد.
تبصره 1 ـ واحد اموزشی عبارت است ازیک ناحیه اموزش و پرورش یا دانشگاه یا مجمع اموزشی.
تبصره 2 ـ واحد صنفی به مجموعه ای از افراد اطلاق میگردد که شامل یک نوع کسب ، پیشه حرفه و تجارت معین باشند.
تبصره 3 ـ واحد صنعتی عبارت است از یک کارخانه یا یک مجمع صنعتی و ادارات وابسته ک تحت یک نام فعالیت میکند. در سازمانهایی که تعدادی واحد صنعتی را تحت پوشش دارند ، تشکیل انجمن اسلامی در هر یک از این واحدها بلامانع است و در صورت لزوم ، با تشخیص وزارت کشور ،یک انجمن مرکزی در آن سازمان بوجود خواهد امد.
تبصره 4 ـ واحد کشاورزی عبارت است از یک مجتمع کشاورزی یا دامپروری.
تبصره 5 ـ واحد اداری عبارت است از وزارتخانه ، سازمان و اداره دولتی و ارگان عمومی که خدمات اداری و رفاهی ارائه میدهد.
تبصره 6 ـ واحدهای نظامی و انتظامی نمی توانند انجمن اسلامی داشته باشند و اهداف مربوط به انجمن های اسلامی در این واحدها از طریق ادارات عقیدتی ـ سیاسی پیگیری میشود.
ماده 2 ـ شرایط انجمن اسلامی و اعضاء داوطلب تشکیل آن عبارت است از :
الف ـ حداقل تعداد داوطلبین 25 نفر.
ب ـ مسلمان ، متعهد و معتقد به انقلاب اسلامی و قانون اساسی واصل ولایت فقیه وعامل به احکام شرع و عدم سوءسابقه.
ماده 3 ـ اهداف و حدود وظایف.
الف ـ شناختن و شناساندن اسلام و تلاش در جهت ارتقاء سطح بینش و اخلاق اسلامی واحدها از طریق :
1 ـ تشکیل کلاسهای اسلامشناسی جهت اموزش اسلام در همه ابعاد و زمینه ها و تشویق به شرکت در انها.
2 ـ تشکیل کتابخانه و توزیع کتب و نشریات اسلامی.
3 ـ تنظیم شعائر و برگزاری مراسم مذهبی برپائی نماز جماعت تشکیل جلسات وعظ و خطابه و سخنرانی به مناسبتهای گوناگون.
4 ـ تشکیل اردوها و سمینارهای مربوط در چهارچوب وظایف مذکور در این آئین نامه با هماهنگی مسئول واحد.
5 ـ اجرای برنامه های ویژه تبلیغی ، فرهنگی و هنری.
6 ـ ارائه خدمات عام المنفعه.
ب ـ امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای مربوطه از طریق:
1 ـ برخورد اصولی ، منطقی و ارشادی با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جهت ایجاد محیط کار سالم و مساعد برای رشد و شکوفایی فضائل اخلاقی و انسانی طبق ضوابط شرعی.
2 ـ تذکر نصیحت برادرانه و اسلامی به هر یک ار مسئولین و افراد در شرایط لازم و مناسب ، ضمن رعایت تقوا و اخلاق اسلامی عدم دخالت در مسئولیتهای مدیریت و هماهنگی با سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی.
3 ـ ارائه پیشنهادات عملی جهت امور و رفع نواقص و نارسائیها در واحد مربوطه به مسئولین.
مراتب زیر در امر به معروف ونهی از منکر مورد توجه قرار گیرد.
1 ـ ارشاد خصوصی
2 ـ تذکر کتبی ، منطقی و مستدل به مقام مسئول
3 ـ انعکاس موضوع به مقامات از طریق مسئول انجمن اسلامی با رعایت سلسله مراتب
ج ـ تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی
ماده 4 ـ در صورت بروز تخلفات مندرج در ماده 16 قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده و نیز تخلفات در اجرای این آئین نامه کمیسیون موضوع 10 قانون مزبور براساس ماده 17 همان قانون ، اقدامات قانونی را حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت هر شکایت به مرحله اجرا در خواهد اورد.
ماده 5 ـ تشکیلات اصلی انجمن اسلامی.
انجمن اسلامی از یک هسته مرکزی تشکیل یافته که بعنوان گروه مسئول از طرف وزارت کشور پذیرفته میشود و مراعات قانون احزاب و آئین نامه های اجرائی مربوطه از او خواسته میشود هر انجمن اسلامی مرکزی میتواند انجمنهای فرعی بتناسب نیازی که پیشنهاد آن به تایید وزارت کشور رسیده باشد تاسیس نماید مسئولیت فعالیتهای این شاخه فرعی با انجمن اسلامی مرکزی میباشد.
تبصره 1 ـ هدایت و ارشاد انجمنهای اسلامی بر پایه اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی خواهد بود.
تبصره 2 ـ هر نوع تصمیمی که از سوی انجمن اسلامی اتخاذ گردد و بنحوی در فعالیتهای جاری واحد مربوطه موثر باشدباید بتصویب مسئول آن واحد برسد.
تبصره 3 ـ استفاده از مکالمات دولتی و… منوط به کسب مجوز از مقام مسئول واحد مربوط میباشد.
تبصره 4 ـ انجمنهای اسلامی مجاز به داشتن کارمند رسمی و پستهای ثابت سازمانی نمی باشد.
تبصره 5 ـ فعالیتهای انجمن های اسلامی در واحد مربوطه، در خارج از اوقات اداری و خدمتی آن واحد انجام خواهد شد مگر با توافق مقام مسئول.
تبصره 6 ـ انجمنهای اسلامی مرکزی میتوانند بمنظور هماهنگ کردن فعالیتهای خود در زمینه و رشته های مختلف با اطلاع وزارت کشور، سمینارها و نشست های لازم را برگزار نمایند.
ماده 6 ـ کلیه انجمنهای اسلامی مرکزی باید این اطلاعات و مدارک را در اختیار فرمانداری محل قرار دهند و رسید دریافت دارند.
الف ـ مشخصات 25 نفر از داوطلبین انجمنهای اسلامی طبق نمونه.
ب ـ مدرک اشتغال در واحد مربوط برای 25 نفر داوطلب.
ج ـ مشخصات هر یک از اعضاء هیات مدیره طبق نمونه وزارت کشور.
د ـ فتوکپی تمام صفحات شناسنامه هیات مدیره طبق نمونه وزارت کشور.
هـ ـ گواهی عدم سوء پیشینه هیات مدیره طبق نمونه وزارت کشور.
و ـ شش قطعه عکس 6 × 4 اعضاء هیات مدیره.
ز ـ نمونه تکمیل شده اساسنامه و مرامنامه.
ح ـ صورتجلسات مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره ( با حضور نماینده وزارت کشور)
ط ـ تاییدیه از سازمان تبلیغات اسلامی
تبصره 1 ـ در هر واحد (صنفی، صنعتی ، کشاورزی ، اداری ، اموزشی ) صرفا یک انجمن اسلامی تشکیل میگردد.
تبصره 2 ـ برای انجمن اسلامی واحدهایی پروانه صادر میگردد که حداقل تعداد شاغلین در آن واحد 150 نفر باشد.
احتیاج دو یا چند عنوان در یک منطقه جغرافیایی خاص برای احراز حدنصاب مقرر جهت تشکیل انجمن اسلامی مرکزی بلامانع میباشد.
تبصره 3 ـ تشکیل انجمنهای اسلامی فرعی و در شاخه های یک واحد با توافق انجمن اسلامی مرکزی امکان پذیر می باشد.
تبصره 4 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به تشکیل پرونده و تقاضای صدور پروانه وزارت کشور میباشد.
ماده 7 ـ هیات مدیره انجمن اسلامی باید شناخت لازم از احکام داشته باشند تشخیص این شناخت با کمیسیون ماده 10 میباشد.
ماده 8 ـ تائید صلاحیت اعضاء هیات مدیره و نظارت بر فعالیت و جلوگیری از تجاوز انها از حدود شرع و قانون رسیدگی به تخلفات با کمیسیون ماده 10 میباشد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :