جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 36696 8/8/1362
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/8/1362 بنا به پیشنهاد شماره 37/583/5479 مورخ 26/6/1362 وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب نمودند .
ماده 1 ـ حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از اول مهرماه 1362 به دو برابر ارقام مذکور در بندهای الف تا هـ ماده فوق الذکر افزایش یابد.
ماده 2 ـ شرکتهای بیمه موظفند خسارتهای بدنی ناشی از حوادثی که بعد از اول مهرهاه 1362 واقع میشود در صورتیکه بیمه نامه های مربوطه به انها قبل از تاریخ مذکور صادر شده باشد براساس مبلغ افزایش یافته بموجب ماده 1 بالا جبران کنند.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :