جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 4536 ـ ق 9/4/1362
پرسش مجلس شورای اسلامی درباره حدود و حقوق نمایندگان ، وظایف شورایعالی قضائی و وزارت دادگستری در رابطه 88 قانون اساسی
شورای محترم نگهبان
معمولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس اصل 88 قانون اساسی از عملکرد دادگاههای و مسئولان قضائی کشور و امور مربوط به شورای عالی قضائی سوالاتی می نمایند و شورای عالی قضائی خود را ملزم به جواب سئوالات نمی داند ، وزیر دادگستری هم اظهار میدارد در اموری که تصمیم گیری آن به وزیر دادگستری محول نشده امکان جواب گفتن ندارد.
لطفا با توجه به همه اصولی مربوطه قانون اساسی ؛ حدود و حقوق نمایندگان ، وظایف شورای عالی قضائی ووزارت دادگستری را در رابطه با اصل مشخص فرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

شماره 907 16/4/1362
پاسخ شورای نگهبان در رابطه با اصل 88 قانون اساسی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نام شماره 4536 ـ ق مورخ 9/4/1362 :
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح اعلام نظر شد :
« در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مشمول میباشد و علیهذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضاییه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی رابطه با شکایت از طرز کار قوه قضاییه بموجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتیکه پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید.
علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده میتواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی 1 نیز میتواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نظر نماید.
(1) منظور از « اموز قضائی» امور مربوط به قوه قضائیه است.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای نگهبان
موضوع :