جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره هـ /143 21/11/1362
اصلاحیه
در خصوص رای شماره 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت از پاره ای مواد آئین نامه مالکیت اراضی موات شهری" href="/tags/19135/قانون-لغو-مالکیت-اراضی-موات-شهری/" class="link">قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری کیفیت عمران آن که در روزنامه رسمی شماره 11307 ـ 29/9/1362 درج شده است کلمه «دایر» در هنگام تایپ رای هیات عمومی اشتباها بجای «بایر» تایپ شده است . بنابراین بعد از جمله : درمقام تعریف اراضی موات… « اراضی بایر مسبوق به احیاء » صحیح است.
مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :