جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
345-تعمیم حکم استینافی نسبت به محکوم علیهم درصورتی که عده ازآنها درخواست رسیدگی استینافی ننموده بودندبرخلاف اصول وتخلف است .
حکم شماره 196وشماره 197-11فروردین وشماره 221-25تیروشماره 249 14مهر1307

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
196
تاریخ تصویب :
1307/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :